menu >

"Jesteśmy gotowi poświęcić życie i opuścić bliskich,
aby uratować życie drugiego człowieka"
Historia


Historia OSP Czacz

 
Częste pożary jakie nawiedzały wieś Czacz powodowały olbrzymie straty materialne, a zwarta zabudowa oraz palne pokrycie budynków powodowały, że pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko, natomiast brak zorganizowanej pomocy utrudniał akcję ratowniczo - gaśniczą. Aby temu zapobiec sołtys Ignacy Kaczmarek oraz kilku mieszkańców Czacza wystąpiło z inicjatywą zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie organizacyjne zwołane zostało na dzień 22 marca 1930r. W zebraniu uczestniczył wójt Władysław Pioch ze Śmigla. 
 
Do OSP zgłosiło się 35 osób. Z nich wybrano zarząd w następującym składzie:
 • Prezes - Ignacy Kaczmarek
 • Naczelnik - Stanisław Lenart
 • Z-ca naczelnika - Stanisław Owsianny
 • Sekretarz - Stanisław Kozak
 • Skarbnik - Jakub Tomczak
 • Ławnicy - Antoni Sroczyński i Stanisław Błażeczek
 
W taki sposób rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczu. W pierwszej kolejności zorganizowano ćwiczenia bojowe, które pozwoliły choć bez sprzętu, ale w sposób zorganizowany prowadzić akcje ratowniczo - gaśnicze.
 
Aby zdobyć środki na zakup sprzętu organizowano zabawy dochodowe i przedstawienia. Zgromadzone fundusze, dotacje gminy oraz pieniądze przekazane przez rolników za udostępnienie pól na polowania pozwoliły w roku 1933 na zakup sikawki konnej. Uroczystego poświęcenia sikawki dokonał ks. Pankowski w dniu 27 sierpnia 1933r. Wkrótce zakupiono również beczkę do wody, a sikawkę i beczkę umieszczono na podwoziach czterokołowych. Mimo zmian jakie zachodziły w zarządzie, mimo trudności w uzyskaniu funduszy na zakup brakującego sprzętu jednostka uzyskiwała pochwały i wyróżnienia za udział w akcjach gaszenia pożarów i zawodach pożarniczych.
 
Działalność OSP przerwana została w roku 1939, kiedy wielu mieszkańców Czacza zostało przez hitlerowców wysiedlonych lub wywiezionych do pracy w Niemczech.
Po zakończeniu wojny i powrocie mieszkańców wsi z tułaczki w dniu 1 kwietnia 1946r. ówczesny sołtys Ignacy Kobiałka zwołał zebranie wiejskie podczas którego reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną. 
 

W skład zarządu weszli:

 • Prezes - Władysław Buchwald
 • Sekretarz - Władysław Przybylski
 • Skarbnik - Marceli Mocek
 • Naczelnik - Antoni Kurasiński
 • Gospodarz - Stanisław Błażeczek
 
Przystąpiono do zabezpieczenia zdewastowanego sprzętu, werbowania nowych członków, zorganizowania drużyny bojowej oraz urządzania imprez celem uzyskania funduszy na dalszą działalność. Z uwagi na brak pomieszczenia na urządzanie imprez dokonano remontu salki parafialnej. Remont wykonany został w czynie społecznym, a materiały zakupione zostały z kasy OSP. Dnia 6 lipca 1947r. odbyło się poświęcenie motopompy, którego dokonał ks. Milan Kwiatkowski. Koszt zakupu motopompy wynosił 170 tyś zł, z czego 55 tyś. zł Przydzieliła Gminna Rada Narodowa, a pozostałe 115 tyś. pochodziło z kasy OSP. Zakupiono również platformę konną, która po przebudowie służyła do przewozu ludzi i sprzętu. Zorganizowano orkiestrę dętą, która jednak po trzechlatach została rozwiązana z powodu braku funduszy na jej utrzymanie. W roku 1953 rozbudowano istniejącą strażnicę, aby pomieścić posiadany sprzęt, a następnie dobudowano do niej drewnianą suszarnię węży.
 
Rozbudowana strażnica okazała się za mała do potrzeb, a we wsi nie było budynku, w którym można by było organizować zebrania i większe imprezy, dlatego w roku 1968 powołano Komitet Budowy Domu Wiejskiego i Strażnicy. Po zatwierdzeniu Komitetu przez Radę Narodową przystąpiono do uzyskania placu budowy i zaczęto gromadzić materiały budowlane i fundusze. Komitet Budowy rekrutował się wyłącznie z członków straży i cały ciężar budowy spoczywał na tym Komitecie. Budowę zakończono w roku 1974.
Po zakończeniu budowy, OSP otrzymało z Komendy Powiatowej w Kościanie samochód bojowy marki "Żuk" oraz sprzęt konieczny do wyposażenia tego pojazdu. W czynie społecznym członkowie OSP dobudowali jeszcze zaplecze gospodarcze przeznaczone na warsztat i magazyn paliwa. W dniu 27 kwietnia 1977r. OSP w Czaczu wizytowali przedstawiciele Zarządu Głównego OSP w Warszawie. W dniu 30 kwietnia 1998r. odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru. W roku 2001 otrzymaliśmy nowy samochód pożarniczy "Lublin". W roku 2002 dokonano remontu strażnicy i pozyskano samochód "Magirus". W roku 2003 komendant główny OSP Waldemar Pawlak odznaczył druha Jana Stryjakowskiego medalem B. Chomicza.
W latach 2005 - 2006 położono nową nawierzchnię przed strażnicą, a następnie wymieniono instalację elektryczną; położono płytki na ścianach o pomalowano strażnicę.
 
W dniu 18 czerwca 2006 odbyły się w Czaczu Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W latach 2005 - 2008 zakupiono między innymi: pompę szlamową, pilarkę, dresy dla drużyny młodzieżowej, czapki, mundury wyjściowe i mundury bojowe. W roku 2009 podczas Wielkopolskiego Dnia Strażaka w Poznaniu prezes OSP Czacz odznaczony został medalem B. Chomicza. W dniu 1 lipca 2009 OSP w Czaczu była organizatorem Zjazdu Zarządu Powiatowego OSP. W roku 2009 zakupiono 1 agregat prądotwórczy, 6 hełmów, 2 aparaty oddechowe, latarki, buty gumowe i 4 pachołki drogowe. W roku 2010 otrzymaliśmy samochód pożarniczy "Jelcz" od OSP w Śmiglu w zamian za wycofany samochód "Magirus". Również w tym samym roku obchodzono jubileusz 80 lecia działalności OSP w Czaczu. Z tej okazji Starosta Kościański podarował jednostce 10 pasów bojowych i 6 par rękawic. Z własnych funduszy zakupiono mundury, buty i koszule. Również w tym roku odbyły się w Czaczu Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
 
W dniu 20 sierpnia 2010r. Wojewoda Wielkopolski odznaczył dla Henryka Szula - Złotym Krzyżem zasługi, a Józefa Dworczaka i Jarosława Stryjakowskiego Brązowymi Krzyżami zasługi.
W dniu 8 maja 2011r. podczas uroczystości Wojewódzkiego Święta Strażaków w Poznaniu OSP Czacz uhonorowana została tytułem "Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2010", a w dniu 29 maja 2011r. w Cichowie Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczu otrzymała tytuł "Powiatowa Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2010".
 
W dniu 20 maja 2012r. odbyły się w Czaczu: 
Powiatowe Święto Strażaków i Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Powiatowe Święto Strażaków odbyło się również w Czaczu w dniu 24 maja 2014r. Podczas tego święta w wyborach Miss OSP Powiatu Kościańskiego tytuł najpiękniejszej strażaczki przyznano Milenie Stryjakowskiej z OSP Czacz.Zdobyła ona również tytuł miss publiczności. Każdego roku w szkole w Czaczu odbywał się konkurs "Młodzież zapobiega pożarom". Uczestnicy konkursu wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca w etapach gminnych i powiatowych, a nawet awansowali do eliminacji wojewódzkich. Szczególnie wyróżnili się: Anna Błażeczek, Błażej Hoffman, Aneta i Milena Stryjakowskie, Barbara Mencel i Joanna Kurzyńska. Również młodzież ze szkoły w Czaczu brała udział w międzynarodowych obozach strażackich w Lubiniu, Cichowie, w Czechach i na Węgrzech. Strażacy z OSP Czacz uczestniczyli w Międzynarodowych Zjazdach Strażaków w Austrii, na Węgrzech, w Czechach i w Niemczech. Każdego roku OSP w Czaczu jest organizatorem zebrania dla uczestników krajowych i międzynarodowych zawodów sikawek konnych, które dawniej odbywały się w Cichowie, a obenie odbywaja się w Śmiglu. Podczas zebrania losowane są ekipy, które mogą wziąć udział w zawodach i omawiany jest ich regulamin. Co roku strażacy z Czacza biorą udział w pracach przygotowawczych do zawodów i pomagają w ich przeprowadzeniu. Również każdego roku OSP Czacz bierze udział w zabezpieczaniu przebiegu Półmaratonu im. dha Henryka Florkowskiego w Kościanie.
 
Od wielu lat strażacy z Czacza uczestniczą w uroczystościach kościelnych tj.: 
Msza Św. za strażaków w Czaczu, Śmiglu, Górce Duchownej.
Droga Krzyżowa przez Czacz. 
Warta przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę 
Pogrzeby członków OSP.
Przeciętnie do zdarzeń w ciagu roku OSP wyjeżdza około 35 razy. 
 
Aktualnie działalnością OSP Czacz kieruje zarząd w następującym składzie:
 
 • Prezes - Piotr Szymański 
 • Wiceprezes - Mieczysław Michalak 
 • Naczelnik - Dariusz Lewandowski 
 • Zastępca naczelnika - Mariusz Kobiałka 
 • Skarbnik - Mateusz Gindera 
 • Sekretarz - Martyna Stróżyńska 
 • Gospodarz - Bogdan Stróżyński 
 • Członek - Jarosław Stryjakowski 
 • Kronikarz - Jowita Kapska 
 • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
 • Przewodniczący - Paweł Dudziak 
 • Wiceprzewodniczący -Milena Stryjakowska 
 • Sekretarz - Dominik Mencel 
 • Członek - Dawid Kapski 
 • Członek - Jacek Nowak